Novinky- stránka 3

Ako dosiahnuť súlad so všeobecným nariadením GDPR?

20. februára 2020
Ako dosiahnuť súlad so všeobecným nariadením GDPR?
Už je tomu viac ako rok, odkedy všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov vstúpilo do účinnosti. Od 25.05.2019 sa musia firmy vysporiadať s novými, zákonom ustanovenými požiadavkami na spracovávanie osobných údajov fyzických osôb.

viac

Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 01.01.2020 a 01.10.2020

20. februára 2020
Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 01.01.2020 a 01.10.2020
Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z., ktorá prináša množstvo zmien týkajúcich sa vzniku, zmeny a zániku obchodných spoločností.

viac