Novinky- stránka 2

Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 01.01.2020 a 01.10.2020

20. februára 2020
Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 01.01.2020 a 01.10.2020
Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z., ktorá prináša množstvo zmien týkajúcich sa vzniku, zmeny a zániku obchodných spoločností.

viac