Novinky

Dotácia na úhradu nájomného

17. júla 2020
Dotácia na úhradu nájomného

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo ďalšie opatrenia na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov spôsobených opatreniami súvisiacich so zamedzením šírenia COVID-19.


viac

Povinnosti spojené s vyhotovením účtovnej závierky spoločnosti v roku 2020

10. júna 2020
Povinnosti spojené s vyhotovením účtovnej závierky spoločnosti v roku 2020

Vážení klienti (obchodné spoločnosti - účtovné jednotky),

dovoľujeme si Vás týmto spôsobom upozorniť na zákonnú povinnosť zrealizovať valné zhromaždenie, predmetom ktorého je schvaľovanie účtovnej závierky za predchádzajúci účtovný rok a rozhodnutie o naložení s hospodárskym výsledkom obchodnej spoločnosti. Článok Vám bližšie popíše aké sú zákonné povinnosti a aké sú sankcie pri ich nesplnení.


viac

Novelizácia LEX Corona v justícii

27. apríla 2020
Novelizácia LEX Corona v justícii

Dňa 23.04.2020 bola schválená novelizácia zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


viac

Ekonomické opatrenia a opatrenia v justícii v súvislosti s ochorením COVID-19

27. marca 2020
Ekonomické opatrenia a opatrenia v justícii v súvislosti s ochorením COVID-19

Dňa 27.03.2020 sa stali účinnými „Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ a Zákon č. 63/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.


viac

Opatrenia Vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19

25. marca 2020
Opatrenia Vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky dňa 25.03.2020 na základe uznesení č. 162/2020 a 163/2020 prijala „Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ a „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ v súvislosti s ochorením Covid-19


viac

Koronavírus (COVID-19)

17. marca 2020
Koronavírus (COVID-19)

V súvislosti s opatreniami prijatými Vládou Slovenskej republiky spojených s minimalizáciou dopadov šírenia koronavírusu (COVID-19) a  v záujme ochrany zdravia našich zamestnancov CLC zavádza dočasné opatrenia s dopadom na spôsob výkonu našich činností.


viac