Novinky

Elektronická dočasná práceneschopnosť

27. júna 2022
Elektronická dočasná práceneschopnosť

Článok sa zameriava na problematiku novoprijatého inštitútu elektronickej dočasnej PN, najmä z hľadiska zmien, ktoré so sebou prináša elektronické vystavovanie potvrdenia o dočasnej PN u lekárov, zamestnancov a zamestnávateľov. V článku sa dočítate, okrem iného, do kedy môže lekár vystavovať papierové PN, ako nahlasovať ePN zamestnávateľovi, ako aj povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni v prípade ePN svojho zamestnanca.


viac

Odporúčaný postup pri prevode spoluvlastníckeho podielu pri zákonnom predkupnom práve

20. mája 2022
Odporúčaný postup pri prevode spoluvlastníckeho podielu pri zákonnom predkupnom práve

Kto má predkupné právo, ako ideálne nastaviť ponuku pre uplatnenie predkupného práva a ďalšie užitočné informácie sa dočítate v našom ďalšom článku.


viac

Poskytovanie právnej pomoci osobám pochádzajúcim z Ukrajiny so zameraním na inštitút dočasného útočiska

7. apríla 2022
Poskytovanie právnej pomoci osobám pochádzajúcim z Ukrajiny so zameraním na inštitút dočasného útočiska

V súvislosti s prebiehajúcou vojnovým konfliktom na Ukrajine sa pre osoby utekajúce pred vojnou vynára viacero právnych otázok pri rôznych situáciách a fázach, v ktorých sa utečenci nachádzajú. V rámci tohto článku sa venujeme viacerým legislatívnym zmenám, ktoré boli prijaté v reakcii na prebiehajúci konflikt.


viac

Nesplniteľná podmienka v stavebnom konaní

25. marca 2022
Nesplniteľná podmienka v stavebnom konaní

Prečítajte si analýzu možných postupov účastníka konania realizovaných podľa príslušných ustanovení Stavebného zákona v situácií, ak výkon práv resp. práva z právoplatného správneho rozhodnutia vydaného v danom konaní je závislé od splnenia podmienky uvedenej v rozhodnutí, ktorá sa preukáže ako fakticky nemožná (nesplniteľná).


viac

Aktuálne informácie spojené s poskytnutím dotácie na úhradu nájomného za obdobie 2. vlny pandémie

19. apríla 2021
Aktuálne informácie spojené s poskytnutím dotácie na úhradu nájomného za obdobie 2. vlny pandémie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s vládou Slovenskej republiky pripravilo program „Dotácie na nájomné“, ktorý je reakciou na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID -19.


viac

Aktuálne informácie spojené so vstupom na územie Slovenskej republiky

19. apríla 2021
Aktuálne informácie spojené so vstupom na územie Slovenskej republiky

V súvislosti so šírením nákazlivého ochorenia COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 15.04.2021 uverejnil Vyhlášku č. 176, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


viac