14 rokov poskytovania právnych služieb

V CLC advokátskej kancelárii s.r.o. poskytujeme právne služby na základe licencie udelenej Slovenskou advokátskou komorou v roku 2007. Kancelária bola založená advokátmi s advokátskou praxou od roku 2000 a už od počiatku svojho pôsobenia flexibilne reaguje na požiadavky domácich i zahraničných klientov v rámci súkromnej aj podnikateľskej sféry a to v rozsahu od poradenstva poskytovaného v parciálnych prípadoch až po komplexné právne poradenstvo.

Kancelária má sídlo v Bratislave, ale svoju činnosť vykonávame v rámci celého územia Slovenskej republiky. Právne služby poskytujeme okrem slovenského jazyka aj v anglickom a nemeckom jazyku.

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať a dohodnúť si stretnutie s advokátom.

Zaujímavé články Novinky