Novinky

Povinnosti spojené s vyhotovením účtovnej závierky spoločnosti v roku 2020

10. júna 2020
Povinnosti spojené s vyhotovením účtovnej závierky spoločnosti v roku 2020

Vážení klienti (obchodné spoločnosti - účtovné jednotky),

dovoľujeme si Vás týmto spôsobom upozorniť na zákonnú povinnosť zrealizovať valné zhromaždenie, predmetom ktorého je schvaľovanie účtovnej závierky za predchádzajúci účtovný rok a rozhodnutie o naložení s hospodárskym výsledkom obchodnej spoločnosti. Článok Vám bližšie popíše aké sú zákonné povinnosti a aké sú sankcie pri ich nesplnení.


viac

Novelizácia LEX Corona v justícii

27. apríla 2020
Novelizácia LEX Corona v justícii

Dňa 23.04.2020 bola schválená novelizácia zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


viac

Ekonomické opatrenia a opatrenia v justícii v súvislosti s ochorením COVID-19

27. marca 2020
Ekonomické opatrenia a opatrenia v justícii v súvislosti s ochorením COVID-19

Dňa 27.03.2020 sa stali účinnými „Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ a Zákon č. 63/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.


viac

Opatrenia Vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19

25. marca 2020
Opatrenia Vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky dňa 25.03.2020 na základe uznesení č. 162/2020 a 163/2020 prijala „Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ a „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ v súvislosti s ochorením Covid-19


viac

Koronavírus (COVID-19)

17. marca 2020
Koronavírus (COVID-19)

V súvislosti s opatreniami prijatými Vládou Slovenskej republiky spojených s minimalizáciou dopadov šírenia koronavírusu (COVID-19) a  v záujme ochrany zdravia našich zamestnancov CLC zavádza dočasné opatrenia s dopadom na spôsob výkonu našich činností.


viac

CLC advokátska kancelária spúšťa novú web stránku

21. februára 2020
CLC advokátska kancelária spúšťa novú web stránku

Rok sa s rokom stretol a pôvodná verzia stránky sa už nezdala tak dizajnovo aktuálna ako na začiatku. Na spoločné porady sme preto okrem riešenia aktuálnych káuz, a diskusii k aktuálnej judikatúre zaradili aj tvorbu webu.


viac