Novinky

Novelizácia LEX Corona v justícii

27. apríla 2020
Novelizácia LEX Corona v justícii

Dňa 23.04.2020 bola schválená novelizácia zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


viac

Ekonomické opatrenia a opatrenia v justícii v súvislosti s ochorením COVID-19

27. marca 2020
Ekonomické opatrenia a opatrenia v justícii v súvislosti s ochorením COVID-19

Dňa 27.03.2020 sa stali účinnými „Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ a Zákon č. 63/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.


viac

Opatrenia Vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19

25. marca 2020
Opatrenia Vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky dňa 25.03.2020 na základe uznesení č. 162/2020 a 163/2020 prijala „Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ a „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ v súvislosti s ochorením Covid-19


viac

Koronavírus (COVID-19)

17. marca 2020
Koronavírus (COVID-19)

V súvislosti s opatreniami prijatými Vládou Slovenskej republiky spojených s minimalizáciou dopadov šírenia koronavírusu (COVID-19) a  v záujme ochrany zdravia našich zamestnancov CLC zavádza dočasné opatrenia s dopadom na spôsob výkonu našich činností.


viac

CLC advokátska kancelária spúšťa novú web stránku

21. februára 2020
CLC advokátska kancelária spúšťa novú web stránku

Rok sa s rokom stretol a pôvodná verzia stránky sa už nezdala tak dizajnovo aktuálna ako na začiatku. Na spoločné porady sme preto okrem riešenia aktuálnych káuz, a diskusii k aktuálnej judikatúre zaradili aj tvorbu webu.


viac

Ako dosiahnuť súlad so všeobecným nariadením GDPR?

20. februára 2020
Ako dosiahnuť súlad so všeobecným nariadením GDPR?
Už je tomu viac ako rok, odkedy všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov vstúpilo do účinnosti. Od 25.05.2019 sa musia firmy vysporiadať s novými, zákonom ustanovenými požiadavkami na spracovávanie osobných údajov fyzických osôb.

viac