Oblasti práva

Zo širokého rozsahu právnych služieb poskytujeme komplexnú ochranu práv a právom chránených záujmov rozsiahleho spektra klientov v rámci súkromnej aj podnikateľskej sféry. Zastupujeme klientov v konaniach pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi. Poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých nasledujúcich právnych oblastiach.