Opatrenia Vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19

Vážení klienti,


dávame Vám do pozornosti, že Vláda Slovenskej republiky dňa 25.03.2020 na základe uznesení č. 162/2020 a 163/2020 prijala „Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ a „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ v súvislosti s ochorením Covid-19, o schválení návrhov bude parlament rokovať v priebehu dnešného dňa.


Zoznam opatrení:


1. Ošetrovné pre rodičov pri mimoriadnej situácii

Nárok na ošetrovné bude mať každý rodič dieťaťa do dovŕšenia 11 rokov. Rodičia, ktorých dieťa je ZŤP, majú nárok na ošetrovné do dovŕšenia 18. roku dieťaťa. Nárok na ošetrovné majú po celú dobu zatvorenia škôl.


2. Nemocenské v karanténe

Vyplácanie nemocenskej dávky od 1. dňa práce neschopnosti hradí Sociálna poisťovňa vo výške 55 % vymeriavacieho základu.


3. Príspevok pre zamestnávateľa na udržanie pracovného miesta

Bude slúžiť na zlepšenie podmienok zamestnávateľa, aby kvôli krízovej situácii nemuselo dôjsť k prepúšťaniu zamestnancov. Požiadať o tento príspevok budú môcť zamestnávatelia, ktorí museli zatvoriť prevádzky na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, alebo ktorí boli nútení zatvoriť svoje prevádzky z dôvodu poklesu odbytu, straty zákaziek, problémom s dodávaním tovaru na strane dodávateľov alebo subdodávateľov. Presné usmernenie ako postupovať pri žiadosti o tento príspevok aj výšku príspevku určí vláda po schválení zákona.


4. Pomoc pre SZČO

Podobne ako príspevok pre zamestnávateľa na udržanie pracovného miesta bude možné o tento príspevok zažiadať v prípade, ak SZČO musel svoju činnosť ukončiť alebo obmedziť na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu. Presné usmernenie ako postupovať pri žiadosti o tento príspevok aj výšku príspevku určí vláda po schválení zákona.


Informácie budeme priebežne aktualizovať. 


V prípade bližších informácií neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Váš tím CLC