Aktuálne informácie spojené so zákazom vychádzania

Údaje platné ku dňu:  19. apríl 2021Vážení návštevníci,


 v súvislosti so šírením nákazlivého ochorenia COVID – 19 Vláda Slovenskej republiky ddňa 16.04.2021 vydala Uznesenie č. 203 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (ďalej len „Uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 138/2021. Kompletné znenie Uznesenia nájdete na tejto webovej stránke.


Podľa Uznesenia Vlády Slovenskej republiky od 19.04.2021 platí na území Slovenskej republiky obmedzenie v podobe zákazu vychádzania v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod., a to až do odvolania alebo do skončenia núdzového stavu, ktorý momentálne trvá do 28.04.2021.


Uznesenie Vlády Slovenskej republiky stanovuje aj výnimky zo zákazu vychádzania. Nižšie sme si pre Vás pripravili vybrané výnimky zo zákazu vychádzania.  Aktuálne výnimky zo zákazu vychádzania si môžete overiť zadaním okresu na interaktívnej webovej stránke https://automat.gov.skCesta do a zo zamestnania

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ak sa zamestnanec preukáže:
 • v rámci okresu zaradeného uznesením Vlády Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT-u do IV. a III. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • v rámci okresu zaradeného uznesením Vlády Slovenskej republiky  podľa COVID AUTOMAT-u do II. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID19 nie starším ako 14 dní,
 • ak sa táto osoba preukáže v rámci okresu zaradeného uznesením Vlády Slovenskej republiky  podľa COVID AUTOMAT-u do I. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 21 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID19 nie starším ako 21 dní,
 • potvrdením o zaočkovaní mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,  
 • potvrdením o zaočkovaní vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke
 • potvrdením o zaočkovaní mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
 • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace,
 • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID- 19.


Cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a späť

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak sa osoba preukáže:
 • v rámci okresu zaradeného uznesením Vlády Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT-u do IV. a III. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • v rámci okresu zaradeného uznesením Vlády Slovenskej republiky  podľa COVID AUTOMAT-u do II. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID19 nie starším ako 14 dní,
 • ak sa táto osoba preukáže v rámci okresu zaradeného uznesením Vlády Slovenskej republiky  podľa COVID AUTOMAT-u do I. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 21 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID19 nie starším ako 21 dní,
 • potvrdením o zaočkovaní mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,  
 • potvrdením o zaočkovaní vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke
 • potvrdením o zaočkovaní mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
 • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace,
 • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.


Zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) a cestu späť.
Predajne, ktorých činnosť nie je obmedzená alebo zakázaná

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu do maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta, ktorej činnosť nie je vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR obmedzená alebo zakázaná a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže:
 • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénovým testom certifikovaným na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace,
 • potvrdením o zaočkovaní mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,  
 • potvrdením o zaočkovaní vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke
 • potvrdením o zaočkovaní mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
 • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.


Vycestovanie do zahraničia

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu na účel vycestovania do zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí, a cestu späť pri návrate zo zahraničia, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa hodnoverným spôsobom preukáže, že nevycestovala na účel rekreácie v zahraničí a zároveň:
 • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace, alebo
 • potvrdením o zaočkovaní mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,  
 • potvrdením o zaočkovaní vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke
 • potvrdením o zaočkovaní mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
 • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu na účel vycestovania do zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí, a cestu späť pri návrate zo zahraničia, ak ju vykonáva osoba, na ktorú sa nevzťahuje nariadenie izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení po vstupe na územie Slovenskej republiky ustanovené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


Ostatné výnimky

Zoznam ďalších výnimiek zo zákazu vychádzania nájdete priamo v Uznesení Vlády Slovenskej republiky nachádzajúcej sa na tejto webovej stránke.